Sveiki atvykę į Lietuvos geologų sąjungos puslapį!

Kviečiame visus dalyvauti LGS interneto svetainėje, ją praturtinant informacija, kuri, jūsų nuomone būtų įdomi kolegoms ir ne tik.

Informaciją, pastabas ir pasiūlymus siųskite adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 


Geologijos mokslo ateitis Lietuvoje – ar turime viziją?

Gruodžio 8 d. vyko XXVIII Lietuvos geologų sąjungos suvažiavimas. Ačiū visiems dalyviams bei renginio organizatoriams.

Nuoširdžiai dėkojame, Lietuvos geologijos tarnybai, už priėmimą ir suteiktą galimybę pasinaudoti sale renginiui pravesti.

Taip pat dėkojame pranešėjams: R. Petrošiui, A. Spiridonovui, V. Kirkliauskaitei bei Ž. Palaičiui už puikius pranešimus, bei diskusijų metu pasisakiusiems GTC, VU, LGT institucijų atstovams bei kitiems geologų sąjungos nariams.

Ypatingai dėkojame visoms įmonėms už skirtą paramą:
Gelmių tyrimai, J. Kličiaus IĮ UAB „Artva“ UAB „Eldeiromas“ UAB „Fugro Baltic“ 
UAB „Geoconsulting“ UAB „Geoinžinerija“ UAB „Grota“ UAB „Kauno hidrogeologija“
UAB „Svagilat Corporation“ UAB „Vilniaus inžinerinė geologija“

Suvažiavimo akimirkos >


Geologinės informacijos integravimas ir aktualizavimas visuomenei per kūrybiškus mokymus kasdienėje edukatorių darbo aplinkoje.
Geologų vedami seminarai saugomų teritorijų darbuotojams

Nuo 2017 liepos 1 dienos iki gruodžio 1 dienos Lietuvos geologų sąjunga vykdė Lietuvos mokslo tarybos remiamą projektą skiriamą Akademinėms asociacijoms. Tai ne pirmas kartas, kai LGS vykdo geologinės informacijos skaidą. 2015 metais buvo vykdytas projektas “Mobiliosios kūrybinės dirbtuvės“. Šis projektas buvo skirtas supažindinti jaunąją kartą su geologiniais procesais. Lietuvos mokslo taryba, vadovaudamasi Mokslo ir studijų įstatymo 73 straipsniu ir Tarybos nuostatais, remia studentų sąjungų ir organizacijų, dėstytojų, mokslininkų ir kitų tyrėjų organizacijų, studentų mokslinių draugijų ir kitų asociacijų veiklą. Paramos akademinėms asociacijoms tikslas – skatinti veiklą, susijusią su mokslo ir studijų sistemai keliamais tikslais bei dalyvavimą keliant ir svarstant mokslo ir studijų plėtrai svarbias problemas ir ieškant racionalių būdų joms išspręsti. Parama akademinėms asociacijoms teikiama nuo 2009 m. Detalesnė informacija apie ankstesnių metų paramos akademinėms asociacijoms konkursus ir jų rezultatus pateikiama čia.

Plačiau...


Kviečiame visus Lietuvos geologus užpildyti formą ir dalyvauti Lietuvos geologų surašyme

Lietuvos geologų sąjunga inicijuoja Lietuvos geologų surašymą, kurio dėka spaudos atstovai ar besidomintys geologija ir jos procesais žmonės galėtų tikslingai kreiptis į jiems reikiamos krypties specialistus. Surinkta informacija bus skelbiama www.lgeos.lt puslapyje.

Lietuvos geologų surašymas


Kviečiame teikti informaciją knygos "Lietuvos geologai" atnaujinimui!

Plačiau...