Lietuvos geologų sąjunga (LGS) - tai profesinė, visuomeninė, savivaldi organizacija, vienijanti geologus Lietuvos žemės gelmių tyrimui ir racionaliam naudojimui visuomenės labui. Lietuvos geologų sąjungos narias gali būti geologai, Lietuvos žemės gelmių tyrėjai bei kiti geologijai neabejingi Lietuvos Respublikos piliečiai ir (ar) užsieniečiai, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje.

Svarbiausias LGS tikslas - užtikrinti geologijos pažangą, atstovauti geologinės bendruomenės interesus Lietuvoje ir reprezentuoti Lietuvos geologiją užsienio šalyse. Naujų geologinių mokslinių idėjų generavimas, geologinis švietimas ir jaunųjų geologų būrelių globa mokyklose, geologijos muziejų ir geologinių gamtos paminklų, kaip geologinio švietimo priemonės, tvarkymas bei jų propagavimas, geologinio paveldo saugojimas, įamžinimas ir mokslinių tradicijų puoselėjimas - tai svarbiausi uždaviniai įgyvendinant organizacijos tikslus.

Lietuvos geologų sąjunga įkurta 1989 metų lapkričio 10 d. Vilniaus universiteto Didžiojoje auloje. LGS kūrimas vyko Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo ir savarankiškos demokratinės veiklos idėjų šviesoje. Nežinios ir didelių vilčių metais buvo įsteigta nauja, nuo buvusios Sovietų Sąjungos nepriklausoma visuomeninė profesinė organizacija.

Pirmasis LGS veiklos dešimtmetis buvo sudėtingas - pradėta kurti Lietuvos Respublikos įstatyminė bazė, vyko geologinių organizacijų privatizacija, susiformavus rinkos sąlygoms, pasikeitė geologinių darbų ir mokslinių tyrimų finansavimo tvarka. Tačiau Lietuvos geologija išlaikė šį skausmingą egzaminą: išliko visos tolesnei normaliai geologijos raidai būtinos institucijos - Lietuvos geologijos tarnyba, mokslo pažangą užtikrinantis Geologijos (dabar - Geologijos ir geografijos) institutas, ruošiančios specialistus bei atliekančios mokslinius tyrimus Vilniaus universiteto geologinės katedros, buvusių stambių gamybinių geologinių organizacijų bazėje susikūrusios pajėgios privačios firmos.

Šių didelių politinių ir socialinių permainų sūkuryje Lietuvos geologų sąjunga vienija geologų bendruomenę, prisideda kuriant Žemės gelmių įstatyminę bazę, ieško tinkamiausio probleminių klausimų sprendimo. Daugiau nei dešimt LGS veiklos metų tik patvirtina, kad ši visuomeninė institucija yra ir gyvybinga, ir reikalinga, nes ateityje teks spręsti ne mažiau Lietuvos geologų bendruomenei aktualius klausimus.

LGS yra AEGS (Association of European Geological Societies) narė.

Savo ideologijai ir geologiniams pasiekimams propaguoti LGS leidžia žurnalą "Geologijos akiračiai", kuris referuojamas tarptautineje duomenu bazeje "GeoRef". Geologams ir artimų profesijų specialistams skirtas žurnalas yra ne tik informacijos perdavimo priemonė, bet ir puiki mokykla jaunų specialistų įgūdžiams profesinėje spaudoje ugdyti.

Lietuvos geologų sąjunga (LGS) įstatai.