Kabailienė (Chomskytė) Meilutė
Kadūnas Kęstutis
Kadūnas Valentinas
Kadūnienė (Boguševičiūtė) Elena Stefanija
Kaduškevič Jurij
Kairys Bronius
Kairys Tomas
Kairytė Milda
Kalanta Juozas
Kalindra Rimantas
Kaminskas Donatas
Kaminskas Mykolas
Kanopa Vytautas
Kanopienė (Fedronaitė) Roma
Kapačiauskas Vytautas Tadas
Karmaza Bronislavas
Karmazienė (Vydūnaitė) Danguolė
Karmazinas Bogdanas
Karosas Jurgis
Kartavičius Anicetas
Karvelienė (Baltrušaitytė) Danutė
Karvelienė (Medeišytė) Veronika Olimpija
Katinas Valentinas
Katinas Vladas
Kaveckis Mykolas
Kazakauskas Vaidotas
Kazakevičienė (Duoblytė) Ieva Nijolė
Kazakevičius Romanas
Kazakova (Rogatko) Valentina
Kederienė (Malonaitė) Genovaitė
Kemėšis Viktoras
Keraševičius Tadas
Kilda Linas
Kinderienė (Ivanauskaitė) Danguolė
Kiseliovienė–Averkienė (Gaidytė) Stasė
Kiselis Jonas
Kisielienė (Grigaitė) Dalia
Kisnėrius Jurgis
Klaus (Daugėlaitė) Nijolė
Kleinas Arūnas
Kleišmantas Arūnas
Klimas Antanas Algirdas
Klimašauskas Alfonsas
Klimienė (Kėkštaitė) Laima
Klišys Vytautas
Klivečkienė (Avelytė) Aldona
Klizas Petras
Kolodejeva Irina
Končius Juozas
Kondratas Alfonsas
Kondratienė (Zinkevičiūtė) Ona
Kontrimas Konstantinas Kęstutis
Korabliova Larisa
Korkutis Vincentas
Kostina (Strelcova) Klavdija
Kotovič Vera
Krasnevič (Panasiukaitė) Janė Birutė
Krikščiūnas Vincas
Krikščiūnas Vincas
Krikštaponis Vytautas
Kriščiūnas Virginijus
Kriukaitė Jurgita
Kšivicki Stanislav
Kurtinaitis Algirdas
Kusas Antanas
Kuzinas Algirdas