Žurnalo „Geologijos akiračiai“ atsakingojo redaktoriaus kreipimasis į žurnalo skaitytojus ir autorius

 

Lietuvos geologų sąjungos žurnalas „Geologijos akiračiai („GA“) 2015 metais paminėjo savo leidybos 25-metį. Tai Nepriklausomos Lietuvos bendraamžis, savo puslapiuose išsakantis krašto geologų bendruomenės rūpesčius, nagrinėjantis profesines ir mokslines problemas, supažindinantis plačiąją visuomenę su geomokslų naujienomis ir laimėjimais, aptariantis įspūdžius iš įvairių kelionių ir ekspedicijų, konferencijų ir simpoziumų, ugdantis geomokslus remiančią bendruomenę, ypač jaunimą (studentus, doktorantus, jaunus specialistus), skatinantis geriau pažinti su geologija susijusių institucijų istoriją, pirmuosius mūsų krašto geologijos profesionalus. Visus „GA“ leidimo metus buvo stengiamasi tęsti dar pirmajame žurnalo numeryje nužymėtą straipsnių tematiką ir išsaugoti beveik visas per daugelį metų patikrintas pagrindines rubrikas. Tai sėkmingai buvo daroma žurnalui vadovaujant ilgamečiam atsakingajam redaktoriui prof. Vytautui Juodkaziui, tai stengiamasi daryti ir dabar. Žurnalo numeriai paprastai pradedami „Redakcijos skiltimi“ ir rubrika “Geologijos pažanga”. Pastarojoje spausdinami recenzuojami moksliniai straipsniai, kurie yra referuojami Amerikos geomokslų instituto duomenų bazėje GeoRef. Tradicinėje rubrikoje “Laukuose, laboratorijose, darbo kabinetuose” informuojama apie šiuo metu vykdomus geologų darbus, rubrikoje “Geologinis švietimas” skelbiama medžiaga apie studijas, terminiją, jaunųjų geologų ir geografų veiklą. Pastovios yra rubrikos “Geologijos mokslo istorija“ („Mokslo paveldas“), „Geologijos paveldas” („Geopaveldas“). Visuomenei taip pat pateikiama informacija apie vykusius mokslo renginius, įvairias sukaktis ir jubiliejines datas, Anapilin išėjusius kolegas. Daug vietos skiriama Lietuvos geologų sąjungos, Lietuvos geologijos tarnybos, Geologijos įmonių asociacijos, kitų įmonių ir institucijų naujienoms, jų naujausiems leidiniams. Žurnalo publikacijų autoriai – visi norintys ir prisilaikantys žurnale paskelbtų „Patarimų autoriams“.

Nuo 2012 m. kasmet konkurso būdu gaunama  Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo (SRTRF) finansinė parama, žurnale įgyvendinant  projektą „Visuomenei apie geologiją“. Tai, kad SRTRF mūsų žurnalą priėmė į kitų jo remiamų Lietuvos leidinių tarpą, rodo tam tikrą „GA“ pripažinimą, geologinės tematikos aktualumą visuomenėje. Prie to, matyt, prisideda ir „GA“ medžiagos skelbimas Lietuvos geologų sąjungos ir žurnalo internetiniame tinklalapyje (www.lgeos.lt/GA/). „GA“ adresas reklaminiu skydeliu taip pat nurodomas ir platesnę auditoriją turinčio portalo ir laikraščio „Mokslo Lietuva“ tinklalapyje (www.mokslolietuva.lt). Kiekvieno numerio 100 egzempliorių išsiuntinėjama įvairioms su geologija bent kokį ryšį turinčioms valstybės valdymo institucijoms, įvairioms tarnyboms ir žinyboms, mokslo ir studijų institucijoms, bibliotekoms. Suinteresuotoms institucijoms nemažai aktualių straipsnių (pdf formatu) persiunčiama elektroniniu paštu. Lietuvos pašto skyriuose galima žurnalo prenumerata. Šiuo metu Lietuvos geologų sąjungos ir „GA“ tinklalapyje yra paskelbta „Geologijos akiračių“ 1991-2015 metų bibliografijos rodyklė, kuri taip pat prisidės prie žurnale paskelbtų publikacijų viešinimo ir populiarinimo.

 

Pagarbiai,

Valentinas Baltrūnas