Sveiki atvykę į Lietuvos geologų sąjungos puslapį!

Kviečiame visus dalyvauti LGS interneto svetainėje, ją praturtinant informacija,
kuri, jūsų nuomone būtų įdomi kolegoms ir ne tik.

Informaciją, pastabas ir pasiūlymus siųskite adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

O Kondratiene


2021 m. rugsėjo 12 d., Vilniaus Universiteto botanikos sode, Kairėnuose

Vyko vardinių suoliukų pristatymas.

Jie dovanoti:

Dr. Vytautui Narbutui
Habil. dr. Valentinai Karatajūtei-Talimaa
Doc. Valentinui Kadūnui
Prof. Algirdui Jurgaičiui
Akademikui, prof. Algimantui Grigeliui
Prof. Kastyčiui Juozui Dunduliui
Doc. Petrui Vaitiekūnui
Doc. Vytautui Skuodžiui

Kviečiame pasidžiaugti renginio trumpomis akimirkomis.


2021 09 12 KVIETIMAS vardiniai suoliukai Page 1 2021 09 12 KVIETIMAS vardiniai suoliukai Page 2

 Tiktai ieškok, o Žemėje yra,
Tik tau skirta geologo dalia.
Suraski lobį, meilę, draugystę
Ir ženk per Žemę su daina!

E. Vodzinskas

Šie geologo dr. Eduardo Vodzinsko žodžiai, jau tapę jaunųjų geologų himnu, puikiai tinka pradėti straipsnį, skirtą Geologo dienai paminėti. Pagaliau po ilgų nesimatymo mėnesių, Lietuvos geologai, sukviesti Geologijos įmonių asociacijos (GĮA) susitiko liepos 15 d. Vilniuje, kad atšvęstų atidėtą profesinę dieną, kad išklausytų įdomius, šiai progai surengtos konferencijos pranešimus, pagaliau, kad pasveikintų savo kolegas – iškilias asmenybes, kurių rankose sužvilgo Garbės ženklas „Auksinis geologo plaktukas“.

IMGP8795 Large
Antano Giedraičio geologijos fondo įsteigto išskirtinio Garbės ženklo „Auksinis geologo plaktukas“ 2021 m. laureatai. Iš kairės: V. Baltrūnas, A. Šliaupa, R. Guobytė, GĮA vadovas ir minėto fondo valdybos pirmininkas S. Gegieckas, G. Juozapavičius, A. Linčius ir K. J. Dundulis

Tad apie viską iš eilės… Po UAB „Grota“ vadovo Antano Marcinonio įžanginio žodžio ir vieningai sugiedotos Tautiškos giesmės, sveikinimus ir savo mintis išsakė:  geologas, Vilniaus universiteto (VU) profesorius, kovo mėnesį atšventęs savo 97-ąjį gimtadienį – Juozas Paškevičius, Aplinkos ministras Simonas Gentvilas, Karjerų asociacijos pirmininkė Vyda Elena Gasiūnienė, Lietuvos geologų sąjungos pirmininkė dr. Vaida Šeirienė. Apie Lietuvos geologijos tarnybos (LGT) problemas reguliuojant krašto gelmių naudojimą papasakojo jos direktorius Giedrius Giparas, o apie geologinių įmonių ir verslo rūpesčius – GĮA vadovas Saulius Gegieckas. UAB „Vandens harmonijaׅ“ hidrogeologijos specialistė Gražina Drevalienė supažindino su požeminio vandens išteklių gavybos įteisinimo problemomis, o UAB „GJ Magma“ vadovas dr. Ginutis Juozapavičius pasidalino žiniomis, kaip Lietuvoje buvo surastas dekoratyvinio akmens – mėlynos spalvos anhidrito (angelito) telkinys ir kokios jo eksploatavimo šachtiniu būdu galimybės. VU Geologijos muziejaus vadovė dr. Eugenija Rudnickaitė pristatė jos pačios sudarytą ir ką tik išleistą prisiminimų knygą apie žymų geologą, kvartero periodo tyrinėtoją VU doc. dr. Petrą Vaitiekūną (1931–1978).

2021 07 15 geologų konferencija 1
Geologo dienai skirta konferencija. Vilnius, 2021 m. liepos 15 d. Tribūnoje – Lietuvos geologijos tarnybos direktorius G. Giparas

Konferencijos pabaigoje žodis buvo suteiktas dr. Jonui Satkūnui – šį kartą kaip Antano Giedraičio geologijos fondo valdybos nariui. Apie kunigaikštį ir geologą Antaną Giedraitį (1848–1909), jo vardu pavadinto Fondo sukūrimą bei pirmuosius jo įsteigto Garbės ženklo „Auksinis geologo plaktukas“ laureatus „Mokslo Lietuvoje“ jau buvo rašyta (2020, Nr. 9 (652) ir Nr. 15 (658)). J. Satkūnas supažindino su Fondo siekiu pagerbti Lietuvos geologijai ir kultūrai nusipelniusius geologus, o jį kuruojančios GĮA vadovas ir Fondo valdybos pirmininkas S. Gegieckas paskelbė šių metų  laureatus. Jais tapo: habil. dr. Valentinas Baltrūnas (kvartero geologija, ledyninė sedimentologija), prof. dr. Kastytis Juozas Dundulis (inžinerinė geologija), dr. Rimantė Guobytė (kvartero geologija, geologinis kartografavimas), dr. Ginutis Juozapavičius (sedimentologija, naudingosios iškasenos), dr. Augustinas Linčius (karstiniai procesai, geologijos paveldas) ir dr. Aleksandras Šliaupa (struktūrinė geologija, neotektonika, geologinis kartografavimas). Šie žmonės aktyvūs ir produktyvūs ne vien savo profesinėje mokslinėje veikloje (specializacijos kryptys nurodytos skliausteliuose), bet ir ją propoguojant visuomenėje – rengiant projektus, dalyvaujant ir organizuojant įvairius renginius, orientuojant moksleivius, dėstant studentams ir t. t. Tarp gausių ir nuoširdžių sveikinimų vienas buvo ypatingas – linkėjimus laureatams atsiuntė geologo A. Giedraičio, kurio vardu pavadintas Fondas,  provaikaitis Karolis Giedraitis (Karol Giedroyć), gyvenantis Kanadoje.

Dar kartą sveikiname visus su Geologo diena, o „Auksinio geologo plaktuko“ laureatams linkime tęsti įdomias veiklas ir užsiėmimus, geros sveikatos ir gražaus buvimo po Saule… Už išskirtinį renginį nuoširdžiai dėkojame GĮA lyderiams – S. Gegieckui ir A. Marcinoniui!

Violeta Pukelytė,  Gamtos tyrimų centras, Lietuvos geologų sąjunga

Jurijaus Kaduškevičiaus nuotraukos


Pagaliau po ilgų nesimatymo mėnesių šiandien - liepos 15 dieną Vilniuje susitiko Lietuvos geologai, - kad atšvęsti atidėtą Geologo dieną, kad sutikti Aplinkos ministrą ir iš pirmų lūpų sužinoti naujienas, kad išklausyti įdomius pranešimus, kad pasveikinti kolegas - iškilias asmenybes, kurių rankose šių metų „Auksiniai geologo plaktukai“.

Šis ANTANO GIEDRAIČIO GEOLOGIJOS FONDO įsteigtas išskirtinis  garbės ženklas už ypatingus profesinius nuopelnus šiandien įteiktas: (iš kairės) Valentinui Baltrūnui, Aleksandrui Šliaupai, Rimantei Guobytei, Ginučiui Juozapavičiui, Augustinui Linčiui ir Kastyčiui Juozui Dunduliui. Centre - Geologijos įmonių asociacijos vadovas ir minėto fondo valdybos pirmininkas - Saulius Gegieckas.
Nuoširdžiai sveikiname visus laureatus, linkėdami tęsti Jums įdomias veiklas ir užsiėmimus, geros sveikatos ir gražaus buvimo po Saule...
Visos geologų bendruomenės vardu už išskirtinį renginį dėkojame Lietuvos geologijos įmonių asociacijai, jos vadovui Sauliui Gegieckui ir, žinoma, visų idėjų generatoriui, koordinatoriui ir moderatoriui Antanui Marcinoniui!!!
VIVAT GEOLOGIA!!!

Jurijaus Kaduškevičiaus nuotrauka

IMGP8795 Large


 

Gamtos tyrimų centras (GTC) paminėjo Karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną.

Liepos 2 d. Verkių rūmuose vyko smagus renginys, kuriame GTC (Botanikos, Ekologijos, Geologijos ir geografijos institutų) mokslininkai pristatė savo darbus.

Baltojoje rūmų menėje prie šventinio stalo kvietė negyvosios gamtos tyrėjai - Geologijos ir geografijos instituto darbuotojai, minėdami solidžią 80-ties metų savo veiklos sukaktį. >>>


2021 05 28 PADĖKA KŪRĖJAMS Large


Gerbiami geologų bendruomenės nariai, Lietuvos geologų sąjungos skyrių, sekcijų, komisijų vadovai,

tikimės, kad šiandien gerokai apribotas mūsų gyvenimas kada nors grįš į senas vėžes. O kol negalime (ar galime ribotai) susitikti gyvai profesiniuose ir jubiliejiniuose renginiuose, bendraukime kitais būdais...

Kviečiame Jus visus aktyviai dalyvauti nauja informacija pildant mūsų – Lietuvos geologų sąjungos (LGS) svetainę, siūlant naujas veiklas bei idėjas, kaip ir kur galėtume paminėti įvairias svarbias datas, būti aktyvesniems ruošiant straipsnius ,,Geologijos akiračių“ žurnalui.

2020–2021 metai turtingi išskirtinėmis mūsų bendruomenės narių datomis. Visų šiame laiške nesuminėsime, bet 2020 metais jubiliejus švenčia V. Saladžius, V. Baltakis, P. Dauderys, V. Karatajūtė-Talimaa, V. Narbutas, R. B. Mikšys, O. Pustelnikovas ir kt. 2021 metais – A. Grigelis, V. Korkutis, V. Kadūnas, V. Marcinkevičius, A. Jurgaitis, G. Vosylius, R. Mertinienė, K. J. Dundulis, Z. Malinauskas ir kt. Taip pat minėsime jau išėjusių geologų išskirtines sukaktis – S. Blinstrubo, L. Matvejevos, S. Žeibos, P. Suveizdžio, L. Rotkytės, O. Kondratienės, M. Kabailienės, P. Šimkevičiaus, E. Gaižausko ir kt. ,,Geologijos akiračiai“ laukia Jūsų straipsnių apie buvusius ar esamus kolegas ir bičiulius. Kviečiame ir pačius Jubiliatus parašyti apie save ir savo svarbiausius darbus, o gal tiesiog pasidalinti viena kita moksline ar gyvenimiška įžvalga.

Taip pat kviečiame inicijuoti ir prisidėti rengiant Jubiliejines parodas Gamtos tyrimų centre (GTC), Chemijos ir gamtos mokslų fakultete (VU ChGF), Vrublevskių bibliotekoje (LMA VB), Lietuvos Geologijos tarnyboje (LGT) ar kitose erdvėse. Be abejonės jos gali būti ir virtualios (talpinamos LGS, LGT, GTC, VU ChGF svetainėse).

Jau keletą metų tradicija tapo Jubiliatams padovanoti vardinius suoliukus VU botanikos sode Kairėnuose. Šiuo metu lankytojus prisėsti jau kviečia J. Paškevičiui, V. Juodkaziui, V. Skuodžiui skirti suoliukai. Kviečiame pratęsti šią gražią tradiciją, siūlyti sukaktuvininkus ir paaukoti lėšų naujiems vardiniams jų suoliukams.

Tap pat laukiame Jūsų pasiūlymų kas iš Geologų sąjungos narių šiemet galėtų tapti Garbės nariais.

Straipsnius „Geologijos akiračiams“, pasiūlymus dėl jubiliejų paminėjimo prašome siųsti Geologijos paveldo komisijos pirmininkei Violetai Pukelytei – el. p.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Taip pat visais klausimais galite rašyti Lietuvos geologų sąjungos pirmininkei Vaidai Šeirienei – el.p.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..


KVIETIMAS

Gerb. Lietuvos geologų sąjungos nariai ir norintys jais tapti,

Maloniai prašome užpildyti trumpą LGS nario anketą. Atsirado būtinybė patikslinti LGS narių skaičių. Šiuo metu LGS narių sąrašuose yra grupė žmonių apie kuriuos neturime jokios informacijos, t.y. nežinome ir tikslaus narių skaičiaus. Turėdami jūsų kontaktinius duomenis, galėsime operatyviau dalintis svarbia informacija, atlikti apklausas, informuoti apie renginius. Tai prisidės prie kvorumo klausimo sprendimo ataskaitinio-rinkiminio suvažiavimo metu.
Tikimės Jūsų supratimo.
LGS Taryba


Nuorodą į anketą: Lietuvos geologų sąjungos nario anketa--->

Kviečiame visus Lietuvos geologus užpildyti formą ir dalyvauti Lietuvos geologų surašyme

Lietuvos geologų sąjunga inicijuoja Lietuvos geologų surašymą, kurio dėka spaudos atstovai ar besidomintys geologija ir jos procesais žmonės galėtų tikslingai kreiptis į jiems reikiamos krypties specialistus. Surinkta informacija bus skelbiama www.lgeos.lt puslapyje.

Lietuvos geologų surašymas


Kviečiame teikti informaciją knygos "Lietuvos geologai" atnaujinimui!

Plačiau...