ga2007_1

Autorius

Pavadinimas Puslapis
  Titulinis 3
  Turinys 4
  Spūdinių vandeningųjų sluoksnių ištaka – šaltiniai Pasvalyje ir Kavarske 5
Redakcijos skiltis Atsinaujinantieji energijos šaltiniai ir Žemės šiluma 6
Saulius Šliaupa Lietuvos hidrogeoterminiai ištekliai 11
Ričardas Vaitiekūnas, Edmundas Paplauskas Klaipėdos geoterminė jėgainė: problemos ir sprendimai 20
Gediminas Baronas Seklioji geotermija - panaudojimo Lietuvoje ypatumai 27
Onytė Zdanavičiūtė Naftos gavybos verslo plėtojimo Lietuvoje galimybės 34
Gediminas Motuza, Vytautas Staškus Seniausios Lietuvos uolienos 41
Petras Gedžiūnas Hidrogeodinaminių reiškinių ypatumai požeminio vandens ištakos srityse 48
Regina Morkūnaitė Vengrijos eolinių masyvų ir papustymų palyginimai su Lietuvos kopomis 61
Algirdas Klimas Kreta turisto, geologo, poilsiautojo akimis 67
Irma Vėjelytė Nauja aukščiausia Lietuviška viršūnė Kunluno kalnuose Kinijoje 73
  Pokalbis apie darbą, mokslą ir gitarą... Profesoriui Antanui Algirdui Klimui 70 80
Vytautas Juodkazis Netektys - neišvengiama mūsų būties dalis. Profesorių Algirdą Juozapą Gaigalą palydėjus... 84
Juozas Paškevičius Naujas leidinys: enciklopedinis geologijos terminų žodynas 85
Irma Vėjelytė, Daiva Kapočienė Geologų dienos istorija ir tradicijos 87
  Lietuvos geologijos tarnyboje 90
  Nauji leidiniai 91

\r\n

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSpūdinių vandeningųjų sluoksnių ištaka – šaltiniai Pasvalyje ir Kavarske