Lietuvos geologų sąjunga įkurta 1989 metų lapkričio 10 d. LGS kūrimas vyko Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo ir savarankiškos demokratinės veiklos idėjų šviesoje. Nežinios ir didelių vilčių metais buvo įsteigta nauja, nuo buvusios Sovietų Sąjungos nepriklausoma visuomeninė profesinė organizacija.

Dvidešimt LGS veiklos metų tik patvirtina, kad ši visuomeninė institucija yra ir gyvybinga, ir reikalinga, nes ateityje teks spręsti ne mažiau Lietuvos geologų bendruomenei aktualius klausimus.

Lietuvos geologijos sąjungos įstatai buvo priimti steigiamajame suvažiavime ir oficialiai įregistruoti Lietuvos TSR Ministrų tarybos 1990 m. kovo 5 d. nutarimu Nr. 54.

Įstatai patikslinti ir patvirtinti XIII-jame LGS suvažiavime, įvykusiame Vilniuje, 2002 m. lapkričio 22 d. ir įregistruoti Teisingumo ministro 2003 m. gegužės 27d. įsakymu Nr.89-V.

Įstatai patikslinti ir patvirtinti XXV-jame LGS suvažiavime, įvykusiame Vilniuje, 2014 m. lapkričio 28 d.