LGS pirmininką trejiems metams renka LGS suvažiavimas

Lietuvos geologų sąjungos pirmininkai:

Prof. dr. Gediminas Motuza (1989-1991)
Prof. habil. dr. Algirdas Jurgaitis (1991-1995)
Prof. dr. Petras Musteikis (1995-1998)
Prof. dr. Jonas Mažeika (1998-2001)
Jonas Šimėnas (2001-2004)
Dr. Rimantė Guobytė (2004 - 2016)

Dr. Jonas Šečkus (2016 – iki šiol)