LGS TARYBA

Taryba rūpinasi LGS veikla tarp suvažiavimų: prižiūri LGS turtą, tvarko vertybių bei finansinę apskaitą, sudaro veiklos krypčių komisijas, koordinuoja skyrių ir sekcijų veiklą, sudaro komisijas atskiriems klausimams spręsti, sudaro redaktorių kolegijas, skiria LGS leidinių redaktorius, skatina asmenis, pasižymėjusius LGS veikloje. LGS Taryboje šiandien yra 14 narių: pirmininkas, pirmininko pavaduotojas, sekretorius, iždininkas, 3 veiklos krypčių komisijų pirmininkai, 3 sekcijų ir 4 skyrių, kuriose yra ne mažiau kaip dešimt narių, pirmininkai.

 

LGS XXVII (2016-11-25) SUVAŽIAVIME IŠRINKTI:

LGS pirmininkas Jonas Šečkus,

Tel.: +370 69980365, +370 5 2104711 el. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

LGS pirmininko pavaduotojas Marius Šližys,
Tel.: +370 67933234, el. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

LGS sekretorė Laura Gedminienė,

GTC Geologijos ir geografijos institutas,

Tel.: +370 66365794, el. pastas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

LGS iždininkė Jūratė Vaznytė,
GTC Geologijos ir geografijos institutas,
Tel.: +370 65364084, el. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Geologijos pažangos ir propagavimo komisijos ir teisės aktų monitoringo pirmininkas Anicetas Štuopis,
Tel.:+370 65582465 , el. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Geologinio švietimo komisijos pirmininkas Simonas Saarmann,

Tel.:  +370 60085238, el. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Geologinių gamtos paminklų komisijos pirmininkė Gražina Skridlaitė

GTC Geologijos ir geografijos institutas,

Tel.: +370 61216675,+370 5 2104710, el. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Geologijos paveldo komisijos pirmininkas Simonas Saarmann,

Tel.:  +370 60085238, el. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Kvartero geologijos sekcijos pirmininkė Miglė Stančikaitė,

GTC Geologijos ir geografijos institutas,

Tel.: +370 5 2729933 el. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Hidrogeologijos sekcijos pirmininkas Marius Mikilevičius,
Tel.: +370 62217112, el. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Studentų sekcijos pirmininkas Elvinas Paplauskas
Vilniaus universitetas,
Tel.: +370  63660610, el. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Lietuvos geologijos tarnybos skyriaus pirmininkė Aldona Damušytė

Lietuvos geologijos tarnyba,

Tel.: +370 5 2335323, el. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Geologijos ir geografijos instituto skyriaus pirmininkė Vaida Šeirienė

GTC Geologijos ir geografijos institutas,

Tel.: +370 5 2104707, el. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Vilniaus universiteto skyriaus pirmininkas Andrej Spiridonov

VU Gamtos mokslų fakultetas,

Tel.: +370 5 2398277, el. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Klaipėdos krašto skyriaus pirmininkas Giedrius Bičkauskas
Tel.: +370 68697001, el. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Geologijos įmonių asociacijos skyriaus pirmininkas Saulius Gegieckas

Tel.: +370 686 57305, el. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.