LGS VALDYBA

LGS Valdybą sudaro 6 nariai: pirmininkas, pirmininko pavaduotojas, sekretorius, iždininkas, žurnalo "Geologijos akiračiai" atsakingasis redaktorius bei VšĮ "Geologijos akiračiai" direktorius.

LGS XXVII (2016-11-25) SUVAŽIAVIME IŠRINKTI:

LGS pirmininkas Jonas Šečkus,

Tel.: +370 69980365, +370 5 2104711 el. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

LGS pirmininko pavaduotojas Marius Šližys,
Tel.: +370 67933234, el. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

LGS sekretorė Laura Gedminienė,

GTC Geologijos ir geografijos institutas,

Tel.: +370 66365794, el. pastas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

LGS iždininkė Jūratė Vaznytė,
GTC Geologijos ir geografijos institutas,
Tel.: +370 65364084, el. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

LGS VšĮ “Geologijos akiračiai” atsakingasis redaktorius Valentinas Baltrūnas,
GTC Geologijos ir geografijos institutas,
Tel.: +370 5 2104700 (darbo), el. pastas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

LGS VšĮ “Geologijos akiračiai” direktorė Agnė Venckutė Aleksienė,
Tel.: +370 68527571, el. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.