LGS VALDYBA

LGS Valdybą sudaro 6 nariai: pirmininkas, pirmininko pavaduotojas, sekretorius, iždininkas, žurnalo "Geologijos akiračiai" atsakingasis redaktorius bei VšĮ "Geologijos akiračiai" direktorius.

LGS XXX (2019-11-29) SUVAŽIAVIME IŠRINKTI:

LGS pirmininkė Vaida Šeirienė,
Tel.: +37065615338, el. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,

 LGS pirmininko pavaduotoja Laura Gedminienė,
GTC Geologijos ir geografijos institutas,
Tel.: +37066365794, el. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,

LGS sekretorė Alma Grigienė,
Lietuvos geologijos tarnyba,
Tel.: +37052139053, el. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,

LGS iždininkė Jūratė Vaznytė,
GTC Geologijos ir geografijos institutas,
Tel.: +37065364084, el. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,

LGS VšĮ “Geologijos akiračiai” atsakingoji redaktorė Ingrida Bagdanavičiūtė,
Klaipėdos Universitetas, Jūros mokslų ir technologijų centras,
Tel.: +37046398878 (darbo), +370 69849014 (mobilus), el. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LGS VšĮ “Geologijos akiračiai” direktorė Agnė Venckutė Aleksienė,
Tel.: +37068527571, el. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.