LGS VALDYBA

LGS Valdybą sudaro 6 nariai: pirmininkas, pirmininko pavaduotojas, sekretorius, iždininkas, žurnalo "Geologijos akiračiai" atsakingasis redaktorius bei VšĮ "Geologijos akiračiai" direktorius.

LGS XXVII (2016-11-25) SUVAŽIAVIME IŠRINKTI:

LGS pirmininkas Jonas Šečkus,

Tel.: +370 69980365, +370 5 2104711 el. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

LGS pirmininko pavaduotojas Marius Šližys,
Tel.: +370 67933234, el. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

LGS sekretorė Laura Gedminienė,

GTC Geologijos ir geografijos institutas,

Tel.: +370 66365794, el. pastas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

LGS iždininkė Jūratė Vaznytė,
GTC Geologijos ir geografijos institutas,
Tel.: +370 65364084, el. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

LGS VšĮ “Geologijos akiračiai” atsakingoji redaktorė  Ingrida Bagdanavičiūtė,
Klaipėdos Universitetas, Jūros mokslų ir technologijų centras,
Tel.: +370 46 398878 (darbo), +370 69849014 (mobilus), el. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

LGS VšĮ “Geologijos akiračiai” direktorė Agnė Venckutė Aleksienė,
Tel.: +370 68527571, el. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.