KVIETIMAS

Kviečiame Jus į XXIX LIETUVOS GEOLOGŲ SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMĄ „Geologija Lietuvos šimtmečio kontekste“, kuris įvyks 2018 m. lapkričio 30 d. Verkių rūmuose (Žaliųjų Ežerų g. 49, Vilnius). Dalyvių  registracijos pradžia 12.00 val., suvažiavimo pradžia 13.00 val.
LGS XXV suvažiavimo nutarimu LGS nario mokestis – 10 Eur.,
veteranams ir studijuojantiems LGS nariams – 5 Eur.,
stojamasis mokestis – 5 Eur. 
Nario mokestį, nurodant vardą, pavardę su prierašu "nario mokestis" taip pat galite pervesti ir pavedimu:
Norintiems renginį paremti nurodant savo įmonės kodą ir/arba vardą, pavardę su prierašu "parama":
Buveinės adresas: Eišiškių pl. 26, LT-02184, Vilnius, Lietuva.
Kodas: 291689190
Ats. sąskaita: LT41 7300 0100 0062 8654, AB „Swedbank“, banko kodas 7300.
maloniai kviečiame dalyvauti.
 

KVIETIMAS

2018 metų lapkričio 23 dieną, 15 val. Gamtos tyrimų centro (Akademijos 2, Vilnius) posėdžių salėje (pirmame aukšte) vyks popietė "Lemties žvaigždė parodė kelią..." skirta dr. EDUARDO VODZINSKO 90 (1928–2002) gimimo sukakties paminėjimui. Nuo lapkričio mėnesio salėje veiks paroda, skirta įvairiapusei dr. E. Vodzinsko veiklai, o foje – ekspozicija „Tas nuostabus smėlis...“, skirta mokslininko sukauptai pasaulio smėlio kolekcijai.

Taip pat lapkričio 23 dieną 13 val. planuojame aplankyti dr. E. Vodzinsko amžinojo poilsio vietą Sudervės kapinėse.

Popietėje dalyvaus šeimos nariai, buvę dr. E. Vodzinsko bendramoksliai, kolegos, jaunųjų geologų būrelių vadovai. Dr. Eduardo Vodzinsko vardu lapkričio 23 dieną bus organizuojama Jaunųjų geologų olimpiada.

Maloniai prašome pasidalinti šia informacija ir dalyvauti.

Plačiau


 KVIETIMAS

2018 m. lapkričio 7 d. (trečiadienį) 15 val. Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto Geomokslų instituto Didžiojoje auditorijoje (214 kab.) M. K. Čiurlionio g. 21/27, Vilnius, vyks renginys skirtas akad. prof. habil. dr. Vytauto JUODKAZIO, sulaukusio 90 metų jubiliejaus, knygos "Požeminiai Neptūno valdų labirintai" pristatymui.

Maloniai prašome pasidalinti šia informacija ir dalyvauti.

Plačiau


KVIEČIAME Į XXVI-ĄJĮ LIETUVOS GEOLOGŲ SĄSKRYDĮ!  

kuris įvyks 2018 m. birželio 8-10 d.

Programa >


Kvietimas

Mieli geologai ir prijaučiantys,

Jus ir Jūsų kolektyvą maloniai kviečiame dalyvauti kasmetinėje geologų dienų šventėje. Šventė vyks šių metų balandžio 28 d., Puvočių kaime, prie Merkio ir Grūdos santakos esančioje poilsiavietėje. Renginio metu galėsite sudalyvauti įvairiose rungtyse, pabendrauti su kolegomis iš visos Lietuvos, pasigrožėti gamta ar tiesiog pailsėti.

Lauksime atvykstančių!

Renginio vieta: Puvočių kaimas, LT-65303, Marcinkonys, Lietuva

KVIETIMAS >

PROGRAMA >

Organizatoriai: https://www.facebook.com/events/192925744640127/

2018 balandžio 28 d., Puvočių kaime, prie Merkio ir Grūdos santakos esančioje poilsiavietėje vyko geologų dienos.

Daugiau:

Geologijos mokslo ateitis Lietuvoje – ar turime viziją?

Gruodžio 8 d. vyko XXVIII Lietuvos geologų sąjungos suvažiavimas. Ačiū visiems dalyviams bei renginio organizatoriams.

Nuoširdžiai dėkojame, Lietuvos geologijos tarnybai, už priėmimą ir suteiktą galimybę pasinaudoti sale renginiui pravesti.

Taip pat dėkojame pranešėjams: R. Petrošiui, A. Spiridonovui, V. Kirkliauskaitei bei Ž. Palaičiui už puikius pranešimus, bei diskusijų metu pasisakiusiems GTC, VU, LGT institucijų atstovams bei kitiems geologų sąjungos nariams.

Ypatingai dėkojame visoms įmonėms už skirtą paramą:
Gelmių tyrimai, J. Kličiaus IĮ UAB „Artva“ UAB „Eldeiromas“ UAB „Fugro Baltic“ 
UAB „Geoconsulting“ UAB „Geoinžinerija“ UAB „Grota“ UAB „Kauno hidrogeologija“ 
UAB „Svagilat Corporation“ UAB „Vilniaus inžinerinė geologija“

Suvažiavimo akimirkos >


Geologinės informacijos integravimas ir aktualizavimas visuomenei per kūrybiškus mokymus kasdienėje edukatorių darbo aplinkoje. 
Geologų vedami seminarai saugomų teritorijų darbuotojams

Nuo 2017 liepos 1 dienos iki gruodžio 1 dienos Lietuvos geologų sąjunga vykdė Lietuvos mokslo tarybos remiamą projektą skiriamą Akademinėms asociacijoms. Tai ne pirmas kartas, kai LGS vykdo geologinės informacijos skaidą. 2015 metais buvo vykdytas projektas “Mobiliosios kūrybinės dirbtuvės“. Šis projektas buvo skirtas supažindinti jaunąją kartą su geologiniais procesais. Lietuvos mokslo taryba, vadovaudamasi Mokslo ir studijų įstatymo 73 straipsniu ir Tarybos nuostatais, remia studentų sąjungų ir organizacijų, dėstytojų, mokslininkų ir kitų tyrėjų organizacijų, studentų mokslinių draugijų ir kitų asociacijų veiklą. Paramos akademinėms asociacijoms tikslas – skatinti veiklą, susijusią su mokslo ir studijų sistemai keliamais tikslais bei dalyvavimą keliant ir svarstant mokslo ir studijų plėtrai svarbias problemas ir ieškant racionalių būdų joms išspręsti. Parama akademinėms asociacijoms teikiama nuo 2009 m. Detalesnė informacija apie ankstesnių metų paramos akademinėms asociacijoms konkursus ir jų rezultatus pateikiama čia.

Plačiau...