„GEOLOGIJOS AKIRAČIŲ” SKAITYTOJAMS

Lietuvos geologų sąjungos leidžiamas žurnalas “Geologijos akiračiai” 2010 metais sulaukė savo 20-mečio. Džiugu, kad jis Nepriklausomos Lietuvos bendraamžis, visus tuos metus dirbęs kruopštaus metraštininko darbą. Tai buvo žurnalas, iš vienos pusės, išsakantis geologų bendruomenės rūpesčius, nagrinėjantis profesines ir mokslines problemas, aptariantis laisvalaikio ir pomėgių reikalus, įspūdžius iš įvairių ekspedicijų, konferencijų, simpoziumų ir kongresų. Iš kitos pusės, “Geologijos akiračiai” ugdė geomokslus remiančią bendruomenę, ypač, jaunimą (studentus, doktorantus, jaunus specialistus), skatino geriau pažinti su geologija susijusių institucijų istoriją, pirmųjų mūsų krašto geologijos profesionalų , dažnai jubiliatų, sunkiu, atkakliu ir pasiaukojančiu darbu. Visus prabėgusius 20 metų žurnalą labai sėkmingai vairavo jo atsakingasis redaktorius profesorius Vytautas Juodkazis – leidinio pagrindinių temų ir redakcijos skilties sumanytojas, autorių ieškotojas, straipsnių ir rašinėlių pirmasis mokslinis vertintojas, kalbos redagavimo, vertimo į anglų kalbą, viršelio kūrimo, žurnalo dizaino ir maketo, o svarbiausia – finansinės paramos organizatorius. Šiandien, pasikeitus atsakingajam redaktoriui, natūraliai kyla klausimas ir abejonė: ar pavyks išsaugoti žurnalo populiarumą, temų įvairovę ir šiuolaikinį dizainą, periodiškumą. Tikimasi tęsti dar pirmajame žurnalo numeryje nužymėtą straipsnių tematiką bei išsaugoti per 20 metų patikrintas visas pagrindines “Geologijos akiračių” rubrikas. Tarp jų: “Geologijos pažanga” – skelbianti mokslinius straipsnius, kurie referuojami Amerikos geologijos instituto duomenų bazėje GeoRef, “Laukuose, laboratorijose, darbo kabinetuose” – informuojanti apie šiuo metu vykdomus darbus, “Geologinis švietimas” – medžiaga apie studijas, terminiją, jaunųjų geologų darbus, taip pat “Geologijos mokslo istorija, geologijos paveldas”. Didelę dalį turėtų sudaryti informacinė leidinio dalis, kur būtų skelbiama medžiaga iš įvairių mokslo renginių (konferencijų ir pan.), minimos įvairios sukaktys, jubiliejinės datos, dedami nekrologai, taip pat Lietuvos geologų sąjungos, Lietuvos geologijos tarnybos, Geologijos įmonių asociacijos ir kitų institucijų naujienos, informacija apie naujus leidinius.

 

 

Habil dr. Prof. Valentinas Baltrūnas

 

Redaktorius nuo 2011 m.

Tel.: +370 06714979

 

El.p.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.